Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
22 липня 2024
25,6 °C
дождь

Статті

ВИДАЧА НОТАРІУСОМ ДУБЛІКАТА ДОКУМЕНТА
18 вересня 2012, 00:00
ВИДАЧА НОТАРІУСОМ ДУБЛІКАТА ДОКУМЕНТА

Чинне законодавство України дозволяє в разі втрати або зіпсування документа отримати його дублікат, відповідно до статті 53 Закону України «Про нотаріат». Законом України «Про нотаріат» передбачено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, які зберігаються у нотаріуса, видаються виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або стосовно яких вчинялися нотаріальні дії. У разі смерті особи чи визнання її померлою такі довідки видаються спадкоємцям померлого. Якщо особу визнано безвісно відсутньою, опікун, призначений для охорони майна безвісно відсутнього, має право отримувати довідки про вчинені нотаріальні дії, якщо це необхідно для збереження майна, над котрим встановлена опіка.

Слід звернути увагу на такі особливості: 1) особа може отримати дублікат документа тільки у разі його втрати або зіпсування; 2) дублікати видаються лише щодо тих документів, посвідчених або виданих нотаріусом; 3) для видачі дубліката особа подає нотаріусові письмову заяву; 4) дублікат може бути виданий лише фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або відносно яких вчинялися нотаріальні дії. Дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис, а на примірнику документа, який зберігається в справах державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса, робиться відмітка про видачу дубліката. Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал котрого вважається таким, що втратив чинність. Дублікати втрачених довіреностей підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей, а також, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус при видачі дубліката втраченої довіреності перевіряє дійсність цієї довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей. Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям, виконавцю заповіту після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача. У разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті, дублікат може бути виданий їхнім спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача і померлого спадкоємця. До заяви про видачу дубліката заповіту або видачу дубліката іншого документа спадкоємцям осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавцю заповіту нотаріус долучає засвідчену ним фотокопію свідоцтва про смерть та засвідчені фотокопії інших документів, що підтверджують їхні родинні стосунки (фотокопію свідоцтва виконавця заповіту). Дублікат секретного заповіту не видається.

При цьому під втратою примірника оригінала документа, замість котрого видається дублікат, розуміється його втрата в юридичному розумінні, тобто без можливості поновлення. До втрати відносяться знищення, псування документа, викрадення іншими особами, загублення тощо. Втрата примірника оригінала документа означає втрату цим примірником юридичної чинності. Такий висновок підтверджується аналізом актів чинного законодавства України, що регулюють обіг документів різного роду.

Таким чином наведене дає підстави для висновку, що видача нотаріусом замість втраченого дубліката документа має наслідком втрату юридичної чинності примірником оригіналу документа ( дублікат котрого виданий нотаріусом) без можливості його поновлення.

Ірина Іванівна Павлюк,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального округу;

просп. Коцюбинського, 37/1, тел: 26-36-1

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар