Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
14 червня 2024
14,2 °C
дождь

Статті

Здоров'я та краса
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ХВОРОБАХ СЕРЦЯ ТА СУДИН
15 листопада 2020, 14:06
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ХВОРОБАХ СЕРЦЯ ТА СУДИН

Питаннями дієти при тих чи інших за- хворюваннях займались вчені відколи існує людство. Дискусії з цього питання ведуться і на сьогодні, особливо, що сто- сується серцево-судинних захворювань де вважається, що категорично не слід вжи- вати жирної їжі. Отже, мова йтиме про жирну їжу, жири, а саме, про холестерин. Холестерин – не- від`ємна складова структура людського організму, в крові він зв’язаний з білком і носить назву – ліпопротеїн. А тепер слід зазначити, звідкіля береться холестерин в нашому організмі. Так ось, приблизно 10 % холестерину, який міститься в на- шій крові, ми отримуємо із продуктами харчування, а інших 90 % - це холесте- рин який виробляє печінка. Отже, якщо людина споживає цілком без холестери- нову їжу, але має розлади печінки, яка синтезує у великій кількості холестерин, буде гіперхолестеринемія і ризик появи атеросклерозу. А тепер давайте вияснимо, а для чого потрібний холестерин. Енерге- тичний потенціал клітин забезпечується шляхом окислення вільних жирних кислот та глюкози. Саме окислення (згорання) жирів забезпечує клітини енергією. Отже холестерин і жири в цілому є тим пальним яке заводить двигун нашого організму, за- безпечує енергією та силою. Окрім того, холестерин є структурним матеріалом клітинних мембран (клітинної фортеції), гормонів та ферментної системи. Отже, слід усвідомити наскільки потрібна і без- цінна та речовина в нашому організмі. В сироватці крові кожної людини є певний рівень холестерину, але є так звані рефе- рентні величини, тобто норма. Слід тут же зазначити, що існує не один холестерин, а так званий спектр сироваткових ліпідів, тобто загальний холестерин складається із холестерину низької щільності (бета-холе- стерину), холестерину високої щільності (альфа-холестерину) та тригліцеридів. Таким чином, для здорової людини вва- жається нормою загальний холестерин не більше 5,2 ммоль/л. Якщо людина хворіє ішемічною хворобою серця – не більше 4,0 ммоль/л. Холестерин ліпопротеїнів низь- кої щільності в нормі у здорової людини не повинен перевищувати 3,0 ммоль/л, а від- повідно у хворих з ішемічною хворобою серця – не більше 1,8 ммоль/л. Слід зазна- чити, що саме ця фракція є атерогенною і чим менше в людини цього холестерину, тим краще. Холестерин ліпопротеїнів ви- сокої щільності є цінним холестерином і якщо його багато, то людина має здорові судини і здорове серце. Отже, в нормі цьо- го холестерину повинно бути не менше 1.0 ммоль/л. Фракція тригліцеридів є також атерогенною, а тому в нормі не повинна перевищувати 2,0 ммоль/л для здорових осіб і 1,0 ммоль/л для хворих. Таким чином в людському організмі не- має чогось зайвого і все виконує важливі функції, але повинні бути норми про які слід знати аби проводити відповідні ко- рективи. Як вже згадувалось, із їжею по- трапляє лише 10 % холестерину, а отже суттєве значення має стан печінки, яка в основному і синтезує холестерин. Дієта повинна бути збалансованою, без пере- важання вуглеводів, але із вживанням значної кількості рослинної їжі, овочів та фруктів. Від м`ясної їжі не слід відмо- влятись, але і не зловживати. Якщо лю- дина хворіє ішемічною хворобою серця або має доказові ознаки атеросклерозу слід відмовитись від жирних сортів м’яса і віддати перевагу рибі. Оскільки в людсь- кому організмі існує тісний взаємозв’язок із усіма органами та системами, тобто все взаємопов’язано та підконтрольно нейро- гуморальній системі, неабияке значення для нормального рівня холестерину має стан нервової системи. В чисельних до- слідженнях доведено, що якщо людина часто або постійно піддається психоло- гічним навантаженням, стресам, та пере- буває в депресивно-песимістичному стані, в неї буде підвищений холестерин навіть в тому випадку, якщо вона споживати- ме лише один хліб та воду. Таким чином, слід уникати стресів, стежити за станом печінки, а саме – не зловживати алкоголем та надмірно жирною їжею, менше вжива- ти жареної та копченої їжі, спецій. Якщо вам виповнилось 30 років, бажано раз в рік визначати рівень свого холестерину і намагатись утримувати його в межах нор- ми. Слід пам’ятати, що надмірне зниження холестерину є крайнє шкідливим і може також призвести до чисельних розладів роботи організму.

Дністрянський В.С. Завідувач АДВ КНП «ВРЦСП», канд. мед. наук

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар