Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
14 червня 2024
14,1 °C
дождь

Статті

Юридичні питання
ПОЗИЧКА У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
07 листопада 2019, 19:35
ПОЗИЧКА У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Згідно з цивільним законодавством позичка - це договір, за яким одна сторона безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні річ для користування протягом встановленого строку. Важливою рисою такого договору є те, що річ передається у користування безоплатно.

Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно, за участю юридичної особи - в письмовій формі. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією із сторін є фізична особа, укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди укладається у письмовій формі, а строком на три роки і більше - підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

Сторони договору позички:

Позичкодавець - це фізична або юридична особа. Позичкодавець має право вимагати від користувача використання речі відповідно до призначення або мети, встановленої в договорі; вимагати повернення речі по закінченні строку договору у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу; вимагати виконання другою стороною інших обов'язків, встановлених договором.

Користувач - це фізична або юридична особа, яка має необхідну дієздатність для укладання договору. Користувач має право: вимагати передачі майна позичкодавцем у стані, обумовленому призначенням майна або умовами договору; вимагати виконання другою стороною інших обов'язків, встановлених договором, законом. Користувач зобов'язаний: користуватися річчю відповідно до її призначення або мети, визначеної в договорі; користуватися особисто; підтримувати належний стан речі; повернути її після закінчення договору в стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу.

Позичкодавець має право розірвати договір і вимагати повернення речі у разі, якщо: у зв'язку з непередбачуваними обставинами річ стала потрібною йому; користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору. Так якщо річ без згоди з позичкодавцем та всупереч договору передана у користування іншій особі; у результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена; якщо річ перебуває у безстроковій позичці, перейшла у власність іншої особи, новий власник вправі вимагати розірвання такого договору, повідомивши про це користувача.

На вимогу користувача договір може бути розірваний у будь-який час , незалежно від строку договору.

Плахотнюк Олена Владиленівна,

приватний нотаріус

Вінницького міського нотаріального округу

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар