Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
24 липня 2024
27,9 °C
небольшой дождь

Статті

Юридичні питання
ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ
24 лютого 2016, 00:00
ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ
Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або кількох осіб, на ім’я однієї або кількох осіб із чітко визначеними юридичними діями, які належить учинити представникові. Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Довіреність від імені кількох осіб може бути посвідчена на вчинення юридичних дій для досягнення спільної мети.
Довіреність на вчинення правочину, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто довірителем, нотаріусом не посвідчується. У довіреності на укладання договору дарування обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування обдарованого. Довіреність на укладання договору дарування, у якій не встановлено імені обдаровуваного, є нікчемною.
Особа, яка бажає видати довіреність, має бути повністю дієздатною. На видачу неповнолітньою особою (з 14 до 18 років) довіреності щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників і дозвіл органу опіки і піклування.
У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання прізвища, імена, по батькові, місце проживання представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають. У довіреностях на ім’я адвокатів можуть зазначитися їх статус та членство в адвокатському об’єднанні.
Строк, на який може бути видана довіреність, визначається цивільним законодавством України. Якщо строк довіреності невстановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.
Представництво за довіреністю припиняється у разі: закінчення строку довіреності; скасування довіреності особою, яка її видала; відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, від імені якої видано довіреність; припинення юридичної особи, якій видана довіреність; смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
Посвідчені нотаріусами довіреності, а також передоручення за ними, припинення їх дії підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.
І. А. Лавренов, Г.І. Лавренова,
приватні нотаріуси
Вінницького міського нотаріального округу
Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар