Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
22 квітня 2024
9,9 °C
пасмурно

Статті

Юридичні питання
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ
19 березня 2013, 00:00
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

У людей, передусім похилого віку, виникає багато запитань щодо способів розпорядження нажитим майном. Зазвичай, запитують, що краще обрати: договір дарування, договір довічного утримання, чи спадковий договір? При цьому кожен має правильно усвідомлювати всі можливі юридичні наслідки укладення вищезгаданих договорів, щоб не позбутись власного житла.
Так, за договором дарування, одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому іншій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Договір дарування є безоплатним, тому дарувальник не має права вимагати від обдаровуваної особи зустрічних дій майнового або немайнового характеру. Предметом дарування може бути будь-яке майно: рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими уже володіє дарувальник, або які можуть виникнути в майбутньому. Договір дарування допускає його укладення за посередництвом представника. Представник повинен діяти лише на підставі довіреності, виданої довірителем, він укладає договір дарування щодо того майна, яке вказано в довіреності.
Права дарувальника: відмовитися від виконання обов’язку передати дарунок, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився; вимагати від обдаровуваного виконання покладеного на нього обов’язку вчинити певну дію майнового змісту або утриматися від її виконання, вчинення на користь третьої особи; вимагати розірвання договору і повернути дарунок у разі ухилення обдаровуваного від виконання обов’язку на користь третьої особи; зажадати скасування договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його батьків, дружини (чоловіка) та дітей; дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність.
Обов’язками дарувальника є: повідомити обдаровуваного про недоліки речі або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна як самого обдаровуваного, так і інших осіб; дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.
Права обдаровуваного: зажадати передання йому дарунку у разі настання строку або відкладальної обставини; у випадку, якщо дарувальник, незважаючи на настання умови, ухилятиметься від виконання свого обов’язку, обдаровуваний має право на примусове витребування відповідної речі або компенсацію її вартості; право в будь-який момент односторонньо відмовитися від договору дарування і повернути річ, якщо вона не потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання.
Обов’язки обдаровуваного: обов’язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення; у разі порушення обдаровуваним обов’язку на користь третьої особи, дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, — відшкодування його вартості; у разі розірвання договору дарування зобов’язаний повернути дарунок у натурі.
Підставою недійсності договору є: недотримання в момент укладення договору стороною  таких вимог: волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей; договір є недійсним, якщо його недійсність встановлена законом у разі недотримання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору; також договір є недійсним у разі: недотримання письмової форми; вчинення під впливом помилки; обману; насильства; під впливом тяжкої обставини, тощо. В цьому разі недійсність встановлюється судом.

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар