Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
28 травня 2024
22,0 °C
небольшой дождь

Статті

ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ
27 квітня 2014, 00:00
ПОСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім'я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, які належить учинити представникові.

Дії, які належить вчинити представнику, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Довіреність від імені кількох осіб може бути посвідчена на вчинення юридичних дій для досягнення спільної мети. У довіреності на укладання договору дарування обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування обдаровуваного. У разі невиконання такої умови довіреність є нікчемною. В тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження - для юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посади, які вони займають. У довіреностях, що видаються на вчинення правочинів щодо розпорядження майном, також зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків довірителя (податковий номер).

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь-який час скасувати довіреність. Нотаріус при одержанні заяви про скасування довіреності або передоручення робить про це відмітку на примірнику довіреності, що зберігається у справах нотаріуса, у державному нотаріальному архіві, і відмітку в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

У довіреності, виданій у порядку передоручення, не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Довіреність, посвідчена нотаріусом в порядку передоручення, не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

Для посвідчення нотаріусом довіреностей необхідні такі документи. Паспорт (з вклеєною фотокарткою по досягненні особою 25 та 45 років). Ідентифікаційний код та інші документи, що стосуються змісту самої довіреності.

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар