Справочник твоего города
это бесплатно и эффективно!
Рус
22 июля 2024
25,6 °C
дождь

статьи

Юридичні питання
Позичка у цивільному законодавстві
15 марта 2019, 11:34
Позичка у цивільному законодавстві

Згідно з цивільним законодавством позичка - це договір, за яким одна сторона
безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні річ для користування
протягом встановленого строку.
Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може
укладатися усно, за участю юридичної особи - в письмовій формі. Договір позички
транспортного засобу, в якому хоча б однією із сторін є фізична особа, укладається в
письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
Сторони договору позички:
Позичкодавець - це фізична або юридична особа. Позичкодавець має право вимагати від
користувача використання речі відповідно до призначення або мети, встановленої в
договорі; вимагати повернення речі по закінченні строку договору у стані, в якому вона
була одержана, з урахуванням нормального зносу; вимагати виконання другою стороною
інших обов'язків, встановлених договором.
Користувач - це фізична або юридична особа, яка має необхідну дієздатність для
укладання договору. Користувач має право: вимагати передачі майна позичкодавцем у
стані, обумовленому призначенням майна або умовами договору; вимагати виконання
другою стороною інших обов'язків, встановлених договором, законом.
Позичкодавець має право розірвати договір і вимагати повернення речі у разі,
якщо: у зв'язку з непередбачуваними обставинами річ стала потрібною йому;
користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору. Так якщо річ без
згоди з позичкодавцем та всупереч договору передана у користування іншій особі; у
результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена; якщо
річ перебуває у безстроковій позичці, перейшла у власність іншої особи, новий власник
вправі вимагати розірвання такого договору, повідомивши про це користувача.

Плахотнюк Олена Владиленівна,
приватний нотаріус
Вінницького міського нотаріального округу

Комментарии: 0
Добавить комментарий

Добавить комментарий