Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
04 грудня 2022
-3,0 °C
пасмурно

Статті

Юридичні питання
НІ ПЕЧАТКАМ. АБО ВЕДЕМО БІЗНЕС ПО-НОВОМУ
20 жовтня 2017, 00:00
НІ ПЕЧАТКАМ. АБО ВЕДЕМО БІЗНЕС ПО-НОВОМУ
      19 липня 2017 р. життя багатьох підприємців та керівник юридичних осіб було дещо полегшено законодавцем, оскільки саме в цей день набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями», яким скасовано цілу низку положень законодавчих актів, що вимагали обов’язкове проставлення печаток. Які саме, давайте розбиратися.
       Відповідальність за порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів, а так само виготовлення, ввезення, реалізація та використання самонабірних печаток - СКАСОВАНО!
Необхідність посвідчення печаткою підприємства, організації довіреності на представників юридичних осіб - СКАСОВАНО!
            Обов’язковість використання суб’єктом господарювання печатки - СКАСОВАНО!
        Обов’язковість засвідчення печаткою копій документів, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування -  СКАСОВАНО!
         Право органів державної влади або органів місцевого самоврядування вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом  - СКАСОВАНО!
Обов’язковість скріплення правочину печаткою - СКАСОВАНО!
        Необхідність засвідчення печаткою підприємства, установи, організації довіреності від імені юридичної особи у цивільному та адміністративному процесі - СКАСОВАНО!
Необхідність скріплення печаткою підпису керівника суб’єкта господарювання на заяві про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції - СКАСОВАНО!
          Обов’язковість завірення печаткою квитанцій при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва у разі проведення розрахунків у касах підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів - СКАСОВАНО!
        Відповідальність за проведення без печатки розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових  касових ордерів та видачею відповідних квитанцій - СКАСОВАНО!
      Необхідність скріплення печаткою векселя від імені фізичної особи та від імені фізичної особи-підприємця - СКАСОВАНО!
         Обов’язковість наявності печатки у ОСББ - СКАСОВАНО!
          Обов’язковість скріплення печаткою підпису уповноваженої особи зернового складу на складському свідоцтві - СКАСОВАНО!
      Обов’язковість скріплення печаткою підпису уповноваженої особи на індосаменті або його нотаріальне завірення - СКАСОВАНО!
      Необхідність засвідчення печаткою громадської організації, їх спілок (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), копій статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, які подаються для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації - СКАСОВАНО!
Необхідність засвідчення печаткою юридичної особи підпису уповноваженої особи учасника корпоративного фонду на бюлетені для голосування шляхом опитування - СКАСОВАНО!
         Обов’язковість засвідчення печаткою підпису уповноваженої особи емітента на реєстрі власників іменних цінних паперів у паперовій формі - СКАСОВАНО!
    Обов’язковість поставлення печаток на товарних аграрних розписках, фінансових аграрних розписках; обов’язковість скріплення печаткою підпису попереднього кредитора у разі передання прав за аграрною розпискою шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису; обов’язковість скріплення підпису поручителя за аграрними розписками - СКАСОВАНО!
Необхідність засвідчення печаткою документа про уповноваження юридичною особою на передачу транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому її представника (протокол, наказ, довіреність тощо), а також скріплення печаткою копії документів - СКАСОВАНО!
        Необхідність скріплення печаткою підпису управителя ОСББ на договорі про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (змін до нього) - СКАСОВАНО!
        Законом також встановлено: наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків; виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру; відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
           При цьому, законодавцем запроваджено цікавий механізм, котрий має забезпечувати дотримання суб’єктами правовідносин всіх нововведень. Це звісно ж ШТРАФ!
Так, Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено статтею 166-24, яка має назву «Незаконні вимоги до документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування» та викладена наступним чином:
         «Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
         Право складати протоколи про адміністративні правопорушення за мають уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Розгляд справ про адміністративні правопорушення за даною статтею віднесено до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних суддів.
Кожушко В.В.,
головний спеціаліст сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації
та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління
ДР ГТУЮ у Вінницькій області
Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар