Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
20 січня 2020
-1,5 °C
ясно

Статті

ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
21 серпня 2017, 00:00
ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
       Комунальний заклад «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» (скорочено – КЗ «ВРЦСП»), який знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96, тел.:(0432) 46-55-47, був створений в рамках проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку інвестиційного субпроекту «Складова розвитку системи охорони здоров’я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією». Центр розпочав свою роботу з 01.07.2014 р. Головний лікар закладу к.м.н. Володимир Юрійович Гладких.
        На сьогоднішній день до складу КЗ «ВРЦСП» входить: амбулаторно-діагностичне відділення (АДВ), кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарду на 75 ліжок, з яких 6 – блоку інтенсивної терапії, відділення для хворих з порушенням ритму серця на 40 ліжок, з яких 6 – блоку інтенсивної терапії, клінічна лабораторія, рентген-операційний блок (РОБ) та адміністративно-господарська частина. Загальна площа приміщень - 2118 м2.
        Діагностика та лікування надаються висококваліфікованими спеціалістами закладу в співпраці з провідними науковцями кафедр Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У штаті КЗ «ВРЦСП» - 155,5 посад, із яких 44 - лікарських, 63,7 - середнього медичного персоналу, 28,0 - молодшого персоналу та інших - 19,7. У закладі працює штат з 155 чоловік. З них 39 - лікарів, працюючих у закладі, 15 - з вищою кваліфікаційною категорією та 6 - кандидатів медичних наук.
Центр є провідною структурою з лікування кардіологічних та кардіохірургічних пацієнтів Вінницької області. В АДВ закладу в 2016 р. лікарями-кардіологами було прийнято та проліковано 10885 пацієнтів (мешканців міста та області), проведено діагностичних обстежень кабінетом функціональної діагностики АДВ - 9700, з них: 3925 – ЕКГ досліджень, 459 – велоергометричних досліджень (навантажувальні проби для виявлення скритої коронарної недостатності та встановлення толерантності до фізичного навантаження) та 5316 ультразвукових досліджень серця та інших органів. Проліковано в стаціонарах центру 4381 пацієнтів. Стаціонарні відділення і РОБ працюють цілодобово (24/7), забезпечуючи надання ургентної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та гострими порушеннями ритму та провідності серця всім жителям міста та області. У центрі виконується цілий ряд діагностичних і лікувальних маніпуляцій (коронаровентрикулографія, ангіоаортографія, стентування коронарних та периферійних судин, проводиться тимчасова електрокардіостимуляція та імплантація постійних водіїв ритму серця, хімічна та електрична кардіоверсія).
          В РОБ у 2016 р. було виконано 2475 втручань (на 40% більше, ніж у 2015р.), з них 962 операції. Коронарних стентувань виконано 774, що на 37% більше ніж у 2015р. Імплантовано 122 електрокардіостимулятора (штучні водії сердечного ритму), що на 41% більше ніж у 2015р.
        Згідно даних Асоціації серцево-судинних хірургів України 2016 р. клініка займає третє місце в Україні з 40 центрів по кількості виконаних коронарних стентувань та первинних стентувань при гострому коронарному синдромі (479 ургентних стентування пацієнтам з гострим коронарним синдромом, що на 32% більше ніж у 2015 р). Високе місце центру підтверджено також Асоціацією інтервенційних кардіологів України.
       В рамках проекту Світового Банку створено електронний реєстр пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які потребують перкутанних втручань. Цій групі пацієнтів у 2016р. проведено 396 безкоштовних планових коронарографій та 85 безкоштовних планових стентувань коронарних судин.
У 2016р. згідно меморандуму розвитку кардіохірургічної допомоги на Вінниччині в центрі спільно із фахівцями з НІССХ ім. М.М. Амосова проведено першу в історії регіону операцію аорто-коронарного шунтування. Також розпочато спільний проект з Вінницьким обласним клінічним онкологічним диспансером з хіміоемболізацій при онкологічних захворюваннях. Проведено 22 хіміоемболізації при пухлинах та метастазах різної локалізації.
         Клініка займається освітньою роботою серед лікарів міста і області. Сумісно із фахівцями кафедр ВНМУ ім. М.І. Пирогова проводяться регулярні семінарські заняття для лікарів м.Вінниці та Вінницької області з актуальних питань кардіології та кардіохірургії. Співробітники центру, в якості доповідачів, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.
        Як один з кращих, центр включено до інноваційних проектів МОЗ України «Регіональна реперфузійна мережа в дії», «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» в рамках політики «Здоров’я – 2020: основи європейської політики і стратегія для ХХІ століття», бере активну участь в громадській ініціативі «StentforLife», направленій на оптимізацію лікування хворих з інфарктом міокарду. Операції, виконані в центрі, два роки підряд демонструвались на європейському конгресі інтервенційних кардіологів «EuroPCR-2015» та «EuroPCR-2016» Париж, Франція.
Дністрянський Володимир Степанович,
кандидат медичних наук, завідувач АДВ,
виконуючий обов’язки завідувача інформаційно-аналітичним відділом КЗ «ВРЦСП», м. Вінниця
Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар