Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
26 січня 2020
1,7 °C
облачно с прояснениями

Статті

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
22 жовтня 2012, 00:00
ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ

 

Про вибори народних депутатів
 

Народних депутатів України обирають громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Вибори депутатів є загальними. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років.

Документами, що підтверджують особу та громадянство України виборця на виборах депутатів, є паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України; картка установи виконання покарань або слідчого ізолятора; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби). Зазначені документи є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на звичайних та спеціальних виборчих дільницях. Кожний виборець має в одномандатному та загальнодержавному округах по одному голосу. Виборець може використати право голосу тільки на одній виборчій дільниці, де він включений до списку виборців. Кожний виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

До попереднього списку виборців для звичайної виборчої дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за виборчою адресою до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення, яким повідомляє про включення його до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування. Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися. У разі якщо виборець за станом здоров'я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов'язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду та повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.У день голосування зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду.

Голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.

Оксана Сіроштан,

провідний спеціаліст

Вінницького районного управління юстиції

Щодо припинення членства у політичній партії

Питання щодо зупинення та припинення членства в партійній організації визначалось статутом партії, проте на даний час громадянин може особисто прийняти рішення відносно членства в політичній партії, у тому числі на будь-яких виборних посадах, а днем зупинення членства буде день подання заяви громадянином про зупинення членства у відповідний виконавчий орган партії, оскільки Законом України від 22.03.2012 внесено зміни до статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо зупинення чи припинення членства в політичній партії, а саме: «Громадянин України має право в будь який час зупинити чи припинити своє членство в політичній партії шляхом подання заяви до відповідних статутних органів політичної партії. Членство в політичній партії припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З цього ж дня припиняється перебування громадянина України на будь-яких виборних посадах в політичній партії».

Леся Миколаївна Пухка,

головний спеціаліст реєстраційної служби

Вінницького районного управління юстиції

Які права мають громадяни відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Чи можна оскаржити рішення розпорядника інформації або його бездіяльність?

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Чи можна заперечити проти обробки персональних даних?

Статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних», обробка персональних даних визначається як будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Положеннями статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» кожній особі надано право пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом, а також щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

З вмотивованим запереченням проти обробки персональних даних, а також з вимогою щодо їх зміни або знищення, слід звертатися до конкретних осіб (володільців та/або розпорядників), які здійснюють їх обробку.

Яна Нікітіна,

начальник Вінницького районного управління юстиці

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар