Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
23 жовтня 2019
12,5 °C
слегка облачно

Статті

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
17 травня 2012, 00:00
ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
СУДОВИЙ ЗБІР

Підкажіть: в мене виникла необхідність звернутися до суду по цивільній справі, позовну заяву я написав, але не знаю, скільки платити за суд.

(Сташенко В.М., смт Вороновиця)

Ставки судового збору визначаються у відсотках відносно мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України «Про державний бюджет на 2012 рік». З 01.01.2012 мінімальна заробітна плата становить 1073 грн. Згідно із Законом «Про судовий збір» ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:
1. За подання до суду позовної заяви майнового характеру стягується 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати (214,6) та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати (3219).
2. Позовної заяви немайнового характеру - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (107,3).
3. Позовної заяви:
- про розірвання шлюбу - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати ;
- про поділ майна при розірванні -1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати.
4. Заяви у справах окремого провадження - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.
5. Позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:
- позовної заяви немайнового характеру - 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
- позовної заяви про відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням ціни позову, що встановлюється як для позовної заяви майнового характеру.
Це основні ставки судового збору. За реквізитами на які необхідно направити кошти, зверніться до суду, в який ви подаєте позовну заяву.

Я чула, що вийшов новий Закон «Про боротьбу з корупцією», який стосується не тільки державних службовців, але й лікарів, учителів та інших осіб, що працюють в державних органах. Хотілось знати, чи це насправді так і який це закон.

(Хоменко Ю.О., с. Агрономічне)

Згідно із Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», що вийшов 07.04.2011, суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення дійсно є не тільки державні службовці, народні депутати та депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, судді, посадові та службові особи інших органів державної влади, а й особи, які для цілей Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках); та особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.


ТЕРМІН ТА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ

Чинним законодавством України передбачена подача апеляції на визначення, рішення і постанови суду.
Цивільне судочинство
У даному судочинстві апеляційна скарга подається протягом 10 днів з моменту оголошення рішення. Апеляційна скарга повинна відповідати вимогам статті 295 Цивільно процесуального кодексу України і подається в апеляційний суд через місцевий суд, який прийняв рішення. Кількість примірників апеляційної скарги та доданих до неї документів має відповідати кількості сторін у справі.
Господарське судочинство
Апеляція на рішення подається протягом 10 днів з моменту оголошення рішення, у разі, якщо в судовому засіданні була проголошена вступна та результативна частина — з моменту підписання повного тексту рішення. Апеляційна скарга повинна відповідати вимогам статті 94 Господарсько-процесуального кодексу України. Апеляційна скарга подається в апеляційний суд через місцевий суд, який прийняв рішення. До апеляційної скарги слід прикріпити документ, який є підтвердженням її відправки на адресу інших учасників процесу.

Ірина Лісовенко,
провідний спеціаліст
Вінницького районного управління юстиції


ОПЛАТА ЗА СТАЖУВАННЯ БЕЗРОБІТНОГО ЗА НАПРАВЛЕННЯМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
 
Чи оплачують працю безробітних, які проходять підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на виробництві за направленням державної служби зайнятості?
(Бараболя М.В., смт. Вороновиця)

Стажування — набуття або відновлення особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов’язків на робочому місці підприємства, установи та організації до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого працівника. У відділі організації професійного навчання обласного центру зайнятості поінформували, що умови та розміри оплати праці слухачів з числа безробітних, які проходять підготовку, перепідготовку за індивідуальними навчальними планами та програмами підвищення кваліфікації шляхом стажування можуть бути передбачені в договорах між центрами зайнятості та підприємствами.
Нормативно-правовим документом, яким треба керуватися, є пункт 17 порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992. Там вказано, що за всі роботи, виконані учнями, слухачами за період виробничого навчання та виробничої практики, підприємство нараховує їм заробітну плату за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок. Нараховані учням чи слухачам кошти виплачує їм безпосередньо підприємство не пізніше п’яти днів після виплати заробітної плати штатним працівникам.


ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на:
- державний захист своїх прав;
- гарантований рівень споживання;
- належну якість товарів (робіт, послуг);
- безпеку товарів (робіт, послуг);
- необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг);
- відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей товарами (роботами, послугами), у випадках, передбачених законом;
- звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або законних інтересів.
З метою захисту своїх прав та законних інтересів громадяни можуть об'єднуватися на добровільній основі у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).
Держава забезпечує громадянам захист їхніх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг) відповідно до їхніх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.
Права споживачів, механізм реалізації захисту цих прав та відносини між споживачами товарів (робіт, послуг) і виробниками (виконавцями, продавцями) регулюються законом про захист прав споживачів та іншими законодавчими актами.
Якщо чинним міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що є в законодавстві України про захист прав споживачів, то застосовуються правила міжнародного договору.


Анна Гранковська,
провідний спеціаліст
Вінницького РУЮ
Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар