Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
13 листопада 2019
11,1 °C
пасмурно

Статті

ВІННИЦЬКЕ РАЙУПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІНФОРМУЄ
20 березня 2012, 00:00

Чи переходить до спадкоємців обов'язок сплати боргу спадкодавця, пов'язаного з несплатою податків з отриманих доходів, у т.ч. нарахованих штрафів, пені?

Слід передусім акцентувати увагу на тому, що обов'язки щодо погашення податкових зобов'язань не можуть входити до складу спадщини. Спадковим правом регулюються відносини цивільного правонаступництва, тобто наступництва спадкоємця в цивільних правах та обов'язках спадкодавця. Податкові зобов'язання не входять до предмета цивільно-правового регулювання, адже засновуються на владному підпорядкуванні однієї сторони (платника податку) другій стороні (державі в особі уповноважених органів).

Тому податкові зобов'язання не входять до складу спадщини, вони не вважаються спадковим пасивом, на державу в особі податкової адміністрації не поширюються норми ст. ст. 1281, 1282 ЦК, що визначають порядок пред'явлення вимог кредиторами спадкодавця до його спадкоємців та порядок їх задоволення.

Як випливає зі змісту законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб, якщо платник податку помер, не встигнувши сплатити податки, вони стягуються з його майна на час відкриття спадщини. Згідно з пунктом 2.3 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", якщо платник податку помирає або визнається судом померлим чи безвісно відсутнім, то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку (нарахованих на його користь доходів) при відкритті спадщини з урахуванням обмежень, встановлених законом.

Таким чином, якщо у спадкодавця на момент смерті існували непогашені податкові зобов'язання, вони підлягають негайному виконанню за рахунок активів такої особи, що призводить до відповідного зменшення обсягу спадкового активу (майна).

Висновок про збереження податкових зобов'язань у разі смерті платника можна зробити також із змісту абзацу третього пункту 12.3 Закону "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

 

 

Які документи, довідки, свідчення є підтвердженням того, що я виховую дитину сама?

Для підтвердження факту, що батько не бере участі у вихованні дитини, можуть бути пред’явлені, наприклад, довідка про реєстрацію особи за місцем проживання, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів, рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду про відсутність участі батька у вихованні дитини тощо.

Пред’явлення лише довідки про те, що дитина проживає разом з матір’ю, не дає достатніх підстав стверджувати, що батько не бере участі у її вихованні.

Якщо працівниця не довед факт, що вона дійсно виховує дитину сама, без участі батька, роботодавець може відмовити їй у наданні відпустки.

 

Ірина Лісовенко, 

провідний спеціаліст Вінницького районного управління юстиції

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар