Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
11 листопада 2019
8,1 °C
переменная облачность

Статті

ПОРЯДОК ЗМІНИ І СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ
14 вересня 2012, 00:00
ПОРЯДОК ЗМІНИ І СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТУ

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ст. 1233 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 1254 Цивільного кодексу України заповідач має право у будь-який час скасувати або внести зміни до заповіту. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, було визнано недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 Цивільного кодексу України.

Положення ч. 4 ст. 1254 Цивільного кодексу України встановлює неможливість відновлення попередньо складеного заповіту в разі визнання останнього заповіту недійсним, крім двох випадків, коли: заповіт складено дієздатною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла ними керувати (ст. 225 ЦК); заповіт складено під впливом насильства (ст. 231 ЦК).

Наведений перелік є вичерпним, а тому у разі визнання заповіту недійсним, крім випадків, коли існував раніше складений заповіт і недійсність заповіту встановлюється на підставі статей 225 і 231 ЦК, спадкування має здійснюватися за заповітом. Скасування заповіту можливе двома способами: складання нового заповіту, який скасовує попередній; шляхом подачі нотаріусу заяви про скасування раніше складеного заповіту.

Зміна заповіту може полягати не лише в тому, що в новому заповіті заповідач змінює коло спадкоємців чи по-іншому розподіляє між ними спадкове майно. Заповіт, який складається пізніше, може і не скасовувати чи змінювати раніше складений заповіт, а лише доповнювати його шляхом визначення долі майна, яке не заповідалося. Наприклад, спадкодавець приватизував квартиру, придбав земельну ділянку, побудував дачу, виграв значну суму у лотерею тощо. Заповіт може бути змінено або скасовано лише особисто заповідачем. Вчинення цих дій через представника не допускається. Зокрема, опікун особи, визнаної в судовому порядку недієздатною після нотаріального посвідчення складеного нею заповіту, не має права скасувати чи змінити заповіт.

Заповіт скасовується або змінюється в такому ж порядку, як і складається. Якщо заповідач в серцях знищує заповіт це ще не означає, що заповіт втрачає свою юридичну силу. Екземпляр заповіту зберігається в справах нотаріальної контори, і зацікавлені спадкоємці завжди мають можливість отримати його дублікат після смерті спадкодавця. Заповідач, який вирішив змінити чи скасувати заповіт, повинен особисто звернутися до нотаріуса. Справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена. Нотаріус при одержанні такої заяви чи при наявності нового заповіту, який скасовує чи змінює раніше складений заповіт, робить про це відмітку на примірнику заповіту, що зберігається в його справах. Усі заповіти, складені та посвідчені, змінені або скасовані в установленому законодавством порядку, підлягають обов'язковій реєстрації в Спадковому реєстрі.

Користування даними реєстру, що містить відомості про всі посвідчені нотаріусами України заповіти, дає можливість оперативно та об’єктивно встановити наявність заповіту, складеного спадкодавцем, місце його зберігання, а також забезпечити успадкування майна саме тими особами, які закликані до спадкування. За внесення до реєстру реєстраційного запису про посвідчення або зміни заповіту, перевірку його наявності або відсутності справляється відповідна плата, від внесення якої звільняються інваліди І та ІІ груп, інваліди Великої Вітчизняної війни.

Г.І. Лавренова, І.А. Лавренов ,

приватні нотаріуси Вінницького міського нотаріального округу

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар