Довідник твого міста
це безкоштовно і ефективно!
Укр
19 лютого 2020
6,0 °C
ясно

Статті

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗГОДИ БАТЬКІВ ЩОДО ВИЇЗДУ ДИТИНИ ЗА КОРДОН
18 червня 2012, 00:00

 

Статтею 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Так, стаття 313 Цивільного кодексу України передбачає, що фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою обох батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Відповідно до статті 2 Закону України „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21.01.1994 року №3557-Х11, документом, що дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчує особу малолітньої та неповнолітньої особи, є проїзний документ дитини. Оформлення проїзного документа дитини провадиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду неповнолітнього за кордон. У клопотанні мають бути зазначені відомості про дитину, а також про відсутність обставин, що обмежують, відповідно до цього Закону, право на виїзд за кордон (лише для дітей віком від 14 до 18 років). За відсутності згоди одного з батьків виїзд неповнолітнього громадянина України за кордон може бути дозволено на підставі рішення суду. Виїзд з України на постійне проживання дітей віком від 14 до 18 років може бути здійснено лише за їхньою згодою, оформленою письмово і нотаріально засвідченою.

Виїзд за межі України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:

1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;

2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску або якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

Нотаріально посвідчена згода другого з батьків не вимагається у разі пред’явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій, а саме: свідоцтва про смерть другого з батьків; рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків; рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім; рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним; рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків; витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

Нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів), піклувальників на виїзд дитини за кордон оформлюється у вигляді заяви, на якій засвідчується справжність підпису батьків (усиновлювачів), піклувальників. Зміст заяви має бути викладений на спеціальному бланку нотаріальних документів.

У більшості випадків відповідні заяви, які були складені на території України, потребують процедури легалізації з метою використання їх на території інших держав. На сьогодні є два способи легалізації документів:

Перший - консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ з метою використання його за кордоном. Відповідно до положення Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, Консульського статуту України, дана заява-згода батьків спочатку легалізується в Департаменті нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України, потім в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України і після цього обов’язково легалізується в Посольстві або Консульстві тієї держави в Україні, куди буде їхати неповнолітня особа. Ця заява є дійсною лише для тієї держави, якою Консульською службою вона була легалізована.

Другий – це проставлення Апостиля на оригіналі заяви. Так, Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Відповідно до положень Конвенції, документ, на якому проставлено Апостиль, не потребує ніякого додаткового оформлення чи завірення і може бути використаний в будь-якій іншій державі-учасниці цієї Конвенції. На сьогодні до Конвенції приєдналися майже 100 країн світу.

10 січня 2002 року Верховна Рада України дала згоду на приєднання України до Конвенції. Конвенція набула чинності для України 22 грудня 2003 року і застосовується у відносинах з державами, що не висловили заперечень проти приєднання України до Конвенції.

Відповідно до статті 2 Конвенції кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ, є проставлення Апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений. В даному випадку на оригіналі заяви проставляється Апостиль в департаменті нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.

Василь Федорович Лукіянчин,

приватний нотаріус Вінницького

міського нотаріального округу;

м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, офіс 210.

тел. (0432) 55-09-25

Коментарі: 0
Додати коментар

Додати коментар