Справочник

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Автор:
Опубликовано: 2017-05-05
Файла для загрузки:
Життя і здоров’я малюка є найбільшою цінністю для його батьків.

Життя і здоров’я малюка є найбільшою цінністю для його батьків.
Забезпечення здорового народження та розвитку дитини, профілактика захворювань, формування здорового способу життя у родині, освіта батьків є основами стабільного соціально-економічного та демографічного розвитку країни.
Впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги вагітним та новонародженим в Україні, нових підходів щодо надання медичної допомоги новонародженим сприяли зниженню показників смертності немовлят. Проте важливою проблемою залишається невиношування вагітності, передчасні пологи, інтенсивна терапія та виходжування недоношених дітей. В Україні зберігається тенденція до підвищення частоти передчасних пологів та кількості дітей з екстремально та дуже малою масою при народженні. Для забезпечення оптимального стану здоров'я та розвитку передчасно народжених дітей та дітей з важкою перинатальною патологією необхідне створення системи медико-соціального супровіду зазначеної категорії немовлят та їх родин.
Система даного супровіду передбачає створення та функціонування відділень катамнестичного спостереження за дітьми високого перинатального ризику після їх виписки з неонатологічного стаціонару.
Така служба функціонує у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні з 2004 року, коли на базі поліклінічного відділення було створено центр катамнестичного спостереження за дітьми групи високого перинатального ризику . Лікар-неонатолог перед випискою дитини зі стаціонару визначає ризики щодо порушення розвитку дитини та надає рекомендації, відповідно до яких через вказаний термін у кабінеті катамнезу проводиться огляд дітей лікарем- педіатром з оцінкою їх фізичного та нервово - психічного розвитку. Діти скеровуються для проведення додаткових методів обстеження та консультацій суміжних спеціалістів.
Як правило обов'язковими є консультації педіатра-неонатолога, офтальмолога, невролога, хірурга, ортопеда, сурдолога. До проведення консультацій залучаються співробітники кафедр педіатрії №1 та №2, кафедри дитячої хірургії медичного університету, консультантом центру є проф. Яблонь О.С., зав. кафедри педіатрії № 1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова . По завершенню консультації на руки батькам надаються заключення із зазначенням діагнозу та подальших рекомендації . В центр катамнестичного спостереження на диспансерний обліку щорічно стає близько 350 осіб ( загалом на обліку пербуває близько 1300 дітей віком до 3-х років, з яких понад 300 дітей становлять
групу високого перинатального ризику).
З 2014 року в обласній дитячій лікарні започатковано ряд заходів з метою покращення надання медичної послуги дітям. Серед цих заходів передбачено переміщення кабінету катамнестичного спостереження з розширенням площі та проведенням подальших ремонтних робіт , дооснащення устаткуванням, введено в штат посаду лікаря неонатолога . Передбачено виділення чотирьох кабінетів: кабінет прийому неонатолога, педіатра, кабінет суміжних спеціалістів( невролога, тощо) та кабінет пропаганди здорового способу життя та підтримки грудного вигодовування, обладнання сучасної реєстратури з комп'ютерним реєстром хворих. Відокремлення кабінету катамнестичного спостереження від поліклініки дасть можливість наблизити медичну послугу до пацієнта, зменшить імовірність перетину потоків дітей старшого віку від дітей групи перинатального ризику, зменшить час перебування дітей в чергах.
Реалізація системи катамнестичного спостереження включає не лише виявлення захворювання та своєчасну госпіталізацію дитини, але й оцінку харчування немовляти і росту, щеплення, профілактики виникнення загрозливих станів, синдрому раптової смерті немовлят, респіраторно-синцітіальної вірусної інфекції, навчання родини принципів автомобільної і домашньої безпеки, раннє виявлення неврологічних порушень, порушень слуху і зору з метою якомога раньшого втручання для зменшення імовірності інвалідності.
Умовно катамнестичне спостереження можна розділити на два напрями: моніторинг медичних проблем, пов'язаних з перинатальною патологією та моніторинг розвитку. До медичних проблем можна віднести медичний супровід дітей з бронхолегеневою дисплазією та кисневою залежністю, ризиком виникнення апное, дітей з анемією, остеопенією, з внутрішньочерепними крововиливами, перивентрикулярною лейкомаляцією, судомами, з втратою слуху та порушеннями зору.
Під поняттям «моніторинг розвитку» ми розуміємо не лише оцінювання відповідності фізичного розвитку дитини (маса тіла, зріст, обвід голови) та стану її харчування віковим нормативам, а й моніторинг когнітивного, моторного розвитку ( крупної і дрібної моторики), координиції рухів, розвитку мови та її розуміння, соціо-емоційного та адаптивного розвитку. Для цього застосовується скринінгове дослідження та оцінювання на основі індивідуальних програм за розробленими опитувальниками за шкалами Бейлі, CAT, СLAMS тощо.
Довгострокове подальше спостереження за новонародженими груп ризику покращить розуміння зв'язку між факторами ризику, типами лікування та методами втручання.
Для того, щоб домогтися високого рівня спостереження батьки мають бути активними його учасниками. Катамнестичне спостережененя насамперед передбачає раннє виявлення проблем затримки розвитку та своєчасне скеровування для проведення реабілітаційних заходів.
Профілактика когнітивних та моторних порушень у передчаснонароджених дітей більш ефективна при використанні програм раннього втручання у порівнянні зі звичайним катамнестичним спостереженням. Рання діагностика порушень та своєчасне скеровування до послуги раннього втручання є однією з найважливіших функцій системи катамнестичного спостереження.
Раннє втручання – це соціальна, комплексна, ціннісно-орієнтована і цілісна організаційна система, яка побудована на паритетних відносинах фахівців і батьків.
Реалізація всіх зазначених вище ініціатив дасть змогу проводити катамнестичне спостереження за дітьми групи високого перинатального ризику на якісному сучасному рівні, дасть змогу зменшити показники інвалідності серед даної категорії дітей.
Бондаренко Т.В. , начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА.
Гомон Р.О., обласний спеціаліст, відповідальний за проведення методичної роботи за фахом «неонатологія»
Дзема І.О. , лікар-неонатолог кабінету катамнестичного спостереження

Реклама

Реклама

В деревне:

— Сосед, я еще 10 гектаров колхозной земли прикупил!

— То-то я думаю,...

Реклама

Реклама

Реклама

Счетчики